Mundurowi na służbie WOŚP

W 29 finale WOŚP swój udział mieli uczniowie realizujący moduł szkolenia wojskowego. Służyli swoją pomocą przy organizacji orkiestrowej akcji “Kręcimy kilometry dla WOŚP” Uczniowie dali dowód wysokiej kondycji sportowej i dużej sprawności organizacyjno – zadaniowej. Chłopcy spisali się na medal, dodając ważny grosik do orkiestrowej puszki.