“Nie ma dzieci – są ludzie”

20 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Praw Dziecka. Warto przypomnieć, że uchwałę w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać, bo dziecko to także obywatel.

W tym dniu, uczniowie chcąc zaakcentować fakt, że znają swoje prawa, wykonali plakaty, które wywiesili na drzwiach swoich klas, żeby przypominały o tym, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Samorząd Uczniowski przygotował wystawę, na której znalazły się m.in. znane i często przywoływane stwierdzenia Janusz Korczaka na temat dzieci oraz “mała biblioteczka” z książkami poświęconymi prawom dziecka.