Olimpiada Języka Rosyjskiego z udziałem LOS

Wojewódzki etap OJR z naszym udziałem stał się faktem. Ośmiu finalistów, pokłoniwszy się uprzednio Neptunowi,skutecznie stawiło czoła obu częściom Olimpiady, tj. testowi umiejętności językowych i ustnej interpretacji wylosowanego tematu z zakresu kultury, sztuki, tradycji i historii Rosji i Polski.