Pierwsza podróż w ramach programu “Być jak Ignacy”

 Szkolne koło naukowe klas czwartych MAESTRIA wyruszyło w swoją pierwszą podróż  w czasie. Wraz z Ignacym udaliśmy się do  lat, w których żyła Stanisława Adamowiczowa  – lekarka                i specjalistka zdrowia publicznego. Zastaliśmy ją podczas pracy     nad “Przeglądem epidemiologicznym”. Pani Stanisława uświadomiła nam, że najlepszą bronią przeciw epidemii jest zapobieganie i zachęciła nas do dbania o higienę poprzez częste mycie rąk.  Następnie obejrzeliśmy prezentację o chorobach, epidemiach i pandemiach. Wiemy  z niej jak tragiczne może być rozprzestrzenianie się chorób.Wykonaliśmy także cztery zadania: quiz o Stanisławie Adamowiczowej, projekt gry o wirusach i chorobach, rysunkowe skojarzenia z chorobami, odgrywanie scenek.  Jak okazało się na podsumowaniu każdemu z nas spodobał się inny element zajęć. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej podróży z Ignacym.