Podsumowanie tygodnia matematycznego

Klasy I-III skończyły swoje matematyczne potyczki. Policzyliśmy wszystko, co się da! Okna w budynku w szkoły, puchary w gabinecie pani dyrektor, nogi od krzeseł, klasowe rodzeństwo, litery w nazwiskach… I mieliśmy przy tym mnóstwo fantastycznej zabawy! Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla każdej klasy.