Podziękowanie smutkowi za radość

Nie samą nauką i sportem uczeń żyje. Na wystawie zatytułowanej “Podziękowanie smutkowi za radość”, swoje prace pokazał szkolny artysta tworzący pod pseudonimem Sawielij Gierasimow. Motto, które przyświeca wystawie, zaczerpnął z Oskara Wilde’a “Sztuka jest zwierciadłem tego, kto na nią patrzy, a nie tego kto ją stworzył”.