Ślubowanie uczniów modułu mundurowego

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali takimi słowami w swoim  przemówieniu zwróciła się do ‘mundurowych’ dyrektor szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze z udziałem zaproszonych gości odbyło się ślubowanie i nadanie awansów licealistom realizującym moduł mundurowy. Z okazji ślubowania dyrektor Małgorzata Gostomczyk życzyła, aby zdobyte umiejętności, które pozwoliły odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie. Wyraziła głębokie przekonanie, że w realizacji projektu można znaleźć  warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy a także realizowania zainteresowań i ambicji. Szczególne słowa podziękowania i gratulacji za realizację “projektu klas mundurowych” pani dyrektor skierowała pod adresem mjr. Jacka Lewandowskiego, który był moderatorem przedsięwzięcia. To pod jego opieką i z jego inicjatywy odbywały się wyjazdy na strzelnice, to on szlifował musztrę to on organizował wyjazdy do akademii wojskowych, na wystawy i do jednostek. Wydarzenie jakim jest ślubowanie uczniów klas mundurowych swoją wysoką rangę zawdzięcza przede wszystkim  promowaniu ważnych dla rozwoju młodego pokolenia idei patriotyzmu, bezpieczeństwa i obronności kraju, jak również prezentacji wysokiego poziomu wyszkolenia młodzieży.