Stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczone!

Najwyższa średnia ocen w Liceum, postawa godna naśladowania, wytężona praca zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i treningów, zaangażowanie w życie klasy i szkoły… Praca nad własnym rozwojem i osiągnięcia Oliwii Gryki zostały uhonorowane Stypendium Prezesa Rady Ministrów ☺️

Jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!