Świadectwa wręczone

W bardzo kameralnej atmosferze odbyło się pożegnanie absolwentów naszego liceum. Jedenastu abiturientów zakończyło szkołę ze Złotą Tarczą, co oznacza że odebrali trzecie z kolei świadectwo z wyróżnieniem. Wielu też wyszło ze statuetkami Super Sportowca i dyplomami za godne reprezentowanie szkoły w rywalizacji sportowej. Dyrektor szkoły życzyła wszystkim przyjaznych wiatrów oraz szerokiej drogi w realizacji wszystkich życiowych planów. Nie zabrakło też gestów wdzięczności wobec nauczycieli i obsługi szkoły.