Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski stało się inspiracją do refleksji o tym, jak doszło do chrztu, od kogo przyjęliśmy i jak duże znaczenie miało to wydarzenie na kolejne losy naszego państwa. Takie zajęcia przekonują, że w historii nic nie dzieje się bez przyczyny.