Walentynki w Szkole Podstawowej Sportowej

Jak wiadomo 14 lutego obchodzone są Walentynki. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przy wparciu opiekunów zorganizował Pocztę Walentynkową, foto-budkę oraz ramkę na serduszkowe życzenia. Całość umiliły nam słodkie upominki od Rady Rodziców. Był to bardzo miły i emocjonujący dzień.