Ważne!

Od 18. stycznia 2021 uczniowie  klas I-III wznowią naukę w trybie stacjonarnym.

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.
 3. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczny pobyt zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
 4. Rodzice/opiekunowie zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

a) przekazują wychowawcy , w sposób przyjęty w klasie, informację o stanie zdrowia dziecka, szczególnie o chorobie zakaźnej spowodowanej koronawirusem, zaleca się zdalne formy komunikacji;
b) dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły tylko przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
c) nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub jest w izolacji w warunkach domowych;
d) przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko –bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
e) stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu dziecka do szkoły po chorobie;
f) wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5m,
 • dystans do pracowników szkoły min. 1,5m,
 • stosuje środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 • wejście tylko przez wejście główne szkoły w budynku A,
 • wyjście tylko od strony Bursy,
 • porusza się tylko po wyznaczonej trasie,
 • uniemożliwiają dziecku przynoszenie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Świetlica czynna jest w godzinach 6.30-16.30 zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 2. Gdy uczniowie rozpoczynają lekcje zajęciami sportowymi przychodzą do szkoły do godz. 7.45.