Więcej o służbie wojskowej podczas spotkania modułu mundurowego.

6 lutego uczniowie klas mundurowych spotkali się z przedstawicielami 52 Batalionu Remontowego w Czarnem. W trakcie spotkania przedstawiono podstawowe informacje o służbie wojskowej. Wojskowi zaprezentowali młodzieży rodzaje sił zbrojnych oraz zasady naboru do wojska. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można rozpocząć naukę na studiach wojskowych. Osoby zainteresowane mogły zadawać pytania i uzyskać szczegółowe informacje.