„Wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi mi korzyść”

Pod hasłem „Wolność i co dalej” przebiegały tegoroczne rekolekcje dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sportowego. Przez rekolekcje prowadził nas ks. Krzysztof Piątek z Chojnic, który przez czas rekolekcyjnych zmagań ukazywał, że wolność to nie wybór tego, co się chce, ale to przede wszystkim wybór dobra, w przeciwnym razie wybór może prowadzić od wolności do niewoli. O konsekwencjach złego wyboru opowiadali „nawrócony gangster” Marek Sidło ze Szczecina, który relacjonował jak udało mu się pokonać nałogi i własne słabości oraz Bartosz Krakowiak z Krakowa, który z kolei opowiedział o swoim trudnym dzieciństwie i przeszłości, z której został wyzwolony przez Jezusa Chrystusa i żonę Patrycję. Podczas rekolekcji były nauki, świadectwa, ale też i okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i Msza Święta na zakończenie rekolekcji. Zapraszamy już za rok na kolejne spotkania rekolekcyjne.