Wyniki głosowania do Samorządu Uczniowskiego w klasach 7-8 SPS oraz LOS

W minionym tygodniu (12-16.10.2020) odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 7-8 SPS oraz LOS głosowali za pośrednictwem internetowej karty do głosowania na tegorocznych kandydatów.

W głosowaniu wzięło udział 125 uczniów (kl. 7: 17głosów; kl. 8: 29głosów; kl. 1LOS: 11głosów; kl. 2LOS: 21głosów; kl. 3LOS: 47głosów).

W tym roku szkolnym w wyniku głosowania dwoje kandydatów otrzymało wynik ex aequo, poza tym wszyscy kandydaci dostali się do Rady Samorządu Uczniowskiego, jednak Prezydium tworzyć będą osoby z najwyższą liczbą głosów. Oto wyniki głosowania:

Karolina Szymanek (2b LOS) 26 głosów
Agnieszka Paciorek (2b LOS) 22 głosów
Julita Sałuda (2c LOS) 19 głosów
Marta Bogucka (2d LOS) 98 głosów
Krzysztof Podhalicz (2d LOS) 26 głosów
Oliwia Wiśniewska (2d LOS) 28 głosów
Pierwsze spotkanie nowych członków SU zostanie zorganizowane, ja tylko zajęcia stacjonarne w szkole zostaną przywrócone 🙂
Gratulujemy i życzymy sukcesów 😉