Wysokie matematyczne loty

Wśród tegorocznych „Matematycznych Orłów” znalazło się 17 naszych uczniów. Cieszymy się, im sukcesem i liczymy że to ciekawe matematyczne doświadczenie rozbudzi motywację do odkrywania kolejnych matematycznych labiryntów.