XXI Dzień Papieski

W tym roku XXI Dzień Papieski przebiegał pod hasłem “Nie lękajcie się”. Tego dnia zbieraliśmy pieniądze na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. Jak co roku nie pozostaliśmy obojętni i nasi Wolontariusze włączyli się aktywnie, kwestując przed parafiami człuchowskimi.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie.