Zdajemy egzamin dojrzałości

EGZAMIN MATURALNY 2018/2019

6 maja 2019 – 8.30 – język polski- poziom podstawowy
6 maja 2019 – 13.30 – język polski- poziom rozszerzony
7 maja 2019 – 8.30 – matematyka- poziom podstawowy
8 maja 2019 – 8.30 – język angielski – poziom podstawowy
8 maja 2019 – 13.30 – język angielski – poziom rozszerzony
9 maja 2019 – 8.30 – matematyka – poziom rozszerzony
10 maja 2019 – 8.30 – biologia – poziom rozszerzony
10 maja 2019 – 13.30 – wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony
13 maja 2019 – 8.30 – chemia – poziom rozszerzony
13 maja 2019 – 13.30 – informatyka – poziom rozszerzony
15 maja 2019 – 8.30 – geografia – poziom rozszerzony
16 maja 2019 – 8.30 – język rosyjski- poziom podstawowy
16 maja 2019 – 13.30 – język rosyjski- poziom rozszerzony
20 maja 2019 – 8.30 – fizyka – poziom rozszerzony
20 maja 2019 – 13.30 – historia – poziom rozszerzony