BohaterON – z powstańcami i dla powstańców!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Już szósty raz z rzędu nasza szkoła uczestniczy w powyższym projekcie. Prócz lekcji historii i godzin wychowawczych (z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wrocławskie organizacje) uczniowie mogli dokonać „wpisów” na stronie internetowej twórców projektów, gdzie w kilu słowach dziękowali za heroiczne czyny powstańców.

Udział w kampanii, to dla nas nie tylko edukacja, ale również wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej.

“BohaterON – włącz historię”- akcja, która pozwala poznać uczestników Powstania Warszawskiego.