Czas podsumowań

Dziewiąty rok istnienia LOS dobiegł końca. Uroczystość zakończenia roku szkolnego stała się dobrą okazją do podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Ten rok przyniósł wiele sukcesów. 4 m-ce w rankingu Perspektyw wśród liceów sportowych, 2 m-ce w województwie w rywalizacji klas mundurowych, udział w finale 50 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego, udział w wielu finałach wojewódzkich olimpiad przedmiotowych, wysoki poziom zdawanych matur, liczne sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach, turniejach sportowych. Te i wiele innych sukcesów zabrzmiało na uroczystości. Były więc gratulacje i podziękowania. Nie zabrakło awansów wśród “mundurowych”. Uroczystość przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze.