Wspomnień czar

Po raz pierwszy progi szkoły opuściło 64 absolwentów SPS i po raz ostatni 51 absolwentów GimS. W programie zakończenia znalazło się przemówienie p. Dyrektor, podziękowania dla uczniów, rodziców i sponsorów szkoły. Nie zabrakło gratulacji, bo i świadectw z czerwonym paskiem było imponująco dużo. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele władz powiatu, dyrektorzy współpracujących ze szkołą placówek oraz działacze sportowi oraz sponsorzy i przyjaciele szkoły. Wszyscy zgodnie podkreślali wyjątkowość uroczystości oraz imponującą ilość sukcesów zaprezentowanych w Plebiscycie Margaretki 2019.