Egzamin maturalny w 2021r.

Drodzy maturzyści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała informację dotyczącą wymagań maturalnych oraz przygotowała nową deklarację, którą należy złożyć do 08.02.2021r   do wicedyrektor Kariny Milewskiej (w sali nr 3 w budynku B).

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i drukiem deklaracji, przeanalizowanie nowej sytuacji tak aby po powrocie do szkoły (być może 18.01.2021) realnym było wypełnienie deklaracji zgodnie z podjętymi decyzjami.

 Deklaracja  przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021r – wzór