Żąglowanie – najlepszy sposób na odprężenie umysłu

Przeprowadzony niedawno, przez UKS ZSS Człuchów, konkurs żonglerki piłką nie był przypadkowy 🙂 poza dyscyplinami wiodącymi nasi trenerzy dbają o rozmaite formy aktywności, tak by były one ciekawym wyzwaniem i dawały maksimum korzyści dla zdrowia (nie tylko fizycznego :))

Gratulujemy Milenie Gasperowicz oraz Julii Sprenger wygranej w kunkursie 🙂

ZOBACZ JAKIE KORZYŚCI  NIESIE ŻONGLOWANIE:
Sfera poznawcza:
• Aktywizacja półkul mózgowych
• Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej (oko-ręka)
• Wspomaganie leczenia dysleksji i ADHD
• Rozwój kreatywności i ciekawości poznawczej
• Sprawdzanie własnych możliwości i ograniczeń psychofizycznych
Umiejętności społeczne:
• Rozwój umiejętności komunikacji i współpracy z innymi
• Przełamywanie barier komunikacyjnych
• Integracja
• Aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu
• Efektywna i zabawna forma relaksu
Kształtowanie postaw i systemu wartości:
• Rozwój cierpliwości, determinacji i uporu w dążeniu do celu
• Wyznaczanie i osiąganie celów
• Samodyscyplina i automotywacja
• Osiąganie widocznych sukcesów
• Rozwój pewności, wartości i wiary w siebie
Rozwój fizyczny:
• Równowaga obu stron ciała
• Ćwiczenia mięśni całego ciała
• Ćwiczenie motoryki małej i dużej
• Ćwiczenie oburęczności.

Ciekawostka: Żonglowanie sprzyja rozwojowi koordynacji wzrokowo-ruchowej, refleksu, a także zdolności utrzymania równowagi właściwej postawy ciała, co znajduje szerokie zastosowanie w medycynie zarówno jako terapia, jak i w działaniu prewencyjnym.
Amerykański specjalista od wychowanie fizycznego i sprawności ruchowej Carole Smith przeprowadził badania z których wynika, iż dzięki pozytywnemu wpływowi żonglerki na koordynację wzrokowo-ruchową umiejętność ta usprawniła zdolności czytania i pisania. Stosowana jest ona w terapiach z dziećmi mającymi problemy na tym polu oraz na kursach szybkiego czytania.
Gdy stosowana np. W przerwach od nauki, aktywacja i synchronizacja obu półkul w trakcie tej niewinnej zabawy wpływa pozytywnie na pomięć i koncentrację. Skutkuje to poprawą wyników w nauce. Żonglując przyswaja się strategię i modele uczenia się. Rozwija się cierpliwość, determinację i upór w dążeniu do celu. Żonglerka uczy, iż tylko wytrwała i ciężka praca przynosi efekty. Zapewnia uczucia sukcesu i zadowolenia odczuwane po przyswojeniu nowego triku oraz nakłania do stawiania sobie kolejnych, długofalowych wyzwań.