Listopadowa świetlica …

W listopadzie legendy polskie zdominowały uwagę świetlicowych wychowanków. Codziennie odbywało się czytanie legend oraz rozmowy na ich temat. Prowadzone zajęcia pokazały dzieciom bogactwo naszej historii, ukryte w legendach. Niektóre z nich dzieci obejrzały.

W drugim tygodniu królowała tematyka patriotyczna. Dzięki temu z roku na rok, coraz więcej wiemy o Polsce i wielkich Polakach. Czytamy artykuły  i utwory literackie tematycznie związane z dziejami naszej ojczyzny, oglądamy albumy i inne książki o tematyce historycznej.

Kolejny tydzień był  poświęcany Prawom Dziecka. Na początku  tygodnia przedstawiono uczniom najważniejsze prawa w formie prezentacji multimedialnej, dzięki której dowiedzieli się oni co im przysługuje i do czego mają prawo. Przybliżono również postać Rzecznika Praw Dziecka , rozwiązywano quiz związany z Konwencją o Prawach Dziecka, kolorowano kolorowanki tematyczne oraz oglądano ilustracje obrazujące omawiane prawa. Tydzień ten dostarczył nam dużo nowej wiedzy, jednocześnie dobrą zabawę i miłe spędzenie czasu.

Pod koniec miesiąca świętowaliśmy Andrzejki. Poznawaliśmy tradycje andrzejkowe i czytaliśmy gawędę ich źródłach. Dyskutowaliśmy również, czy warto wierzyć we wróżby i przepowiednie. Niektóre z wróżb nawet przeprowadziliśmy! Ciekawe, które z nich się spełnią?

Co jeszcze?

  • Obserwowaliśmy zmieniające się warunki atmosferyczne, późnojesienny krajobraz oraz pierwsze oznaki zimy.
  • Realizowaliśmy zajęcia z programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”.
  • Przeprowadziliśmy konkursy; świetlicowe zagadkowo oraz Rozgrywki w warcaby.
  • Wzięliśmy udział w konkursie : „Się gra się ma” Składamy podziękowania wszystkim, którzy oddali na nas głos.

Wraz z końcem miesiąca w naszej świetlicy zrobiło się bardzo magicznie. Zgodnie z tradycją andrzejkową dzieci wzięły udział w zabawie pełnej różnego rodzaju wróżb. Najpierw opowiedzieliśmy sobie o historii andrzejkowych tradycji. Następnie  odbyło się  wróżenie imienia przyszłej sympatii, po czym próbowaliśmy narysować ją z zamkniętymi oczami.

Zakończyliśmy również doświadczenie z bułkami. Po tygodniu obserwacji okazało się, że bułka która była przez nas dotykana brudnymi rękoma spleśniała. Natomiast bułka którą dotykaliśmy po umyciu rąk właściwie z zewnątrz nic się nie zmieniła, tylko lekko stwardniała i się wysuszyła. To samo wydarzyło się z bułką, która nie była dotykana przez nikogo. Dzieci uświadomiły sobie dzięki temu doświadczeniu jak ważne jest dbanie o higienę oraz częste mycie rąk.

Listopad był dla   wszystkich czasem niezwykle aktywnym twórczo. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci – jak zwykle zresztą – cieszyły się zajęcia czytelnicze, ruchowe, plastyczne jak i zabawy klockami, z których dzieci budowały kreatywne konstrukcje wieżowców, modele samochodów, zwierząt, budynków.