Matematyczne podsumowania

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole odbyły się cztery konkursy matematyczne: dwa ogólnopolskie – Alfik i Kangur oraz dwa szkolne – Szkolna Liga Zagadkowa i Mistrzostwa Szybkiego Liczenia. Teraz przyszedł czas na podsumowania i wręczenie wyróżnień , pamiątkowych dyplomów i nagród. Gratulujemy wszystkim uczestnikom matematycznych umiejętności!