Nie damy zabrać sobie przyszłości!

Nie, dla śmiecenia!

Nie, dla palenia odpadami!

Nie, dla zanieczyszczania jezior i rzek!

Nie dla bezmyślnego wycinania drzew!

Pod takimi hasłami najmłodsi uczniowie klas 1-5 naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Strajku Klimatycznym. Manifestowali swoją obecnością sprzeciw wobec działań, które niszczą środowisko naturalne. Poszukiwali także odpowiedzi na pytanie, co może zrobić człowiek, aby pomagać Ziemi, żeby móc cieszyć się jej pięknem i korzystać w odpowiedzialny sposób z jej bogactw.

Nie śmiecimy, ale sprzątamy i zmieniamy świat!