Ja Świetlik od dziś świecący przykładem, ślubuję: Być dobrym na co dzień i od święta; o dobrym zachowaniu zawsze pamiętać…”.

Tak brzmiały początkowe słowa przysięgi, jaką składali nasze nowi uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Uroczystość pasowania na świetlika odbyła się 19 września 2019. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetlików nowo przybyłych dzieci, a także stworzenia w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Zanim uczniowie zostali przyjęci do naszego grona musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej, wykazać się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetlika. W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. W ostatniej konkurencji kandydaci wykazywali się umiejętnościami w próbie wygimnastykowanego języka. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie.