REGULAMIN Konkursu Online – Żonglerki trzema piłeczkami

REGULAMIN Konkursu Online – Żonglerki trzema piłeczkami

 1.Organizator : Uczniowski Klub Sportowy prze Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie

  1. Cel konkursu:

▪ propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, szczególnie podczas panującej pandemii COVID-19,

▪ popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji,

▪ rozwijanie umiejętności żonglowania i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

  1. Termin: Turniej Online – Żonglerki trzema piłeczkami będzie trwał do dnia 31 grudnia 2020 roku  ▪ Ogłoszenie wyników Turnieju: 07 stycznia 2021r.
  2. Zgłoszenia:

Filmik z żonglerką należy przesłać na: ▪ E-mail: a.machon@zssczluchow.pll, lub ▪ Mms-em na nr. tel. +48 502-345-581. do dnia 31.12.2020r. (czwartek). W filmiku należy przedstawić  klasę do jakiej się uczęszcza oraz podajemy imię i nazwisko.  W przypadku rodziców podajemy imię i nazwisko  oraz klasę do której uczęszcza dziecko.

Zasady udziału :

Żonglujemy 3 piłkami zgodnie z filmem instruktażowym. https://www.youtube.com/watch?v=K-v73CQQrHo lub  https://www.youtube.com/watch?v=-HCc4ZzY-O8HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=-HCc4ZzY-O8&t=346s”&HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=-HCc4ZzY-O8&t=346s”t=346s  Do pomocy będzie wam potrzebna osoba ,która nagra filmik. Zwycięzcą zostaje osoba która najdłużej będzie żonglowała 3 piłkami bez upuszczenia piłki na podłogę. Pod uwagę będzie brany czas lub ilość sekwencji w żonglowaniu.  W każdej kategorii wiekowej dziewczęta i chłopcy rywalizują między sobą. Przystępując do żonglowania używamy piłek tenisowych lub zbliżonych wielkością  piłek  innego rodzaju. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację filmu z wizerunkiem  na portalu społecznościowym  Facebook .

Film instruktażowy dostępny na: https://www.youtube.com/watch?v=K-v73CQQrHo

https://www.youtube.com/watch?v=-HCc4ZzY-O8&t=346s

5.Uczestnictwo :

Konkurs odbywać się będzie, w pięciu kategoriach wiekowych (chłopcy + dziewczęta):

–  klasy I – II SPS                                                          – klasy I-III  LOS

 – klasy III – IV SPS                                                       – kategoria RODZIC

 – klasy V – VI  SPS

– klasy VII – VIII SPS

  1. Rozstrzygnięcie konkursu :

Komisja konkursowa w składzie :

– Andrzej Machoń – przewodniczący,

– Imianowski Łukasz – członek komisji ,

– Oleksandr Sydorenko – członek komisji,

rozstrzygnie konkurs na podstawie wszystkich nadesłanych filmów.

Wyniki końcowe konkursu zostaną przedstawione dnia 07 stycznia 2021 roku na stronie internetowej  Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie oraz na Facebook –u.

Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną oceną celującą z przedmiotu wychowanie fizyczne , pamiątkowym medalem i dyplomem.

ŻYCZYMY WYTRWAŁOSCI  I POWODZENIA