Spotkanie z „Szalonym Wózkowiczem”

Nasi uczniowie wzięli dziś udział w warsztatach Edukacji Włączającej prowadzonych przez pana Marka Sołtysa- prezesa Fundacji Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. Była to poruszająca lekcja empatii, wrażliwości oraz bycia uważnym na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dziękujemy!