“Trzeba wielkiego serca, by kształtować młodych ludzi”

W niecodziennych warunkach przyszło świętować DEN. Nie było ani uroczystego apelu, ani spotkania świątecznego. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa dyrektor szkoły spotkała się z nauczycielami i pracownikami obsługi, by podziękować za wytężoną pracę, pogratulować sukcesów i życzyć zdrowia. Na wirusy i na smutki – Rada Rodziców – przekazała nauczycielom cytryny i miód słodziutki. Nauczycie odebrali od uczniów wiele ciepłych słów i gestów wdzięczności:  “Trzeba wielkiego serca, by kształtować młodych ludzi”.