Wyniki wyborów do Małego Samorządu Uczniowskiego

W piątek 09.10.2020r. odbyły się wybory kandydatów do Małego Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 159 uczniów klas 1-3.

W skład Rady Małego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodnicząca –  Oliwia Przyszlak, klasa 2a z liczbą głosów 35

Zastępca- Maciej Nickowski,  klasa 3a z liczbą 24 głosów

Sekretarz- Julian Pujanek, klasa 2a z liczbą głosów 23

Pozostali członkowie :

Bartłomiej Gomułka klasa 3b- liczba głosów 21

Zuzanna Miron klasa 3c- liczba głosów 14

Amelia Nowicka klasa 3b- liczba głosów12

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.