POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Warunkiem otrzymania przez dziecko obiadu w m-cu wrześniu jest
dokonanie wpłaty do 30 sierpnia 2020r oraz złożenie deklaracji dot.warunków korzystania z posiłków

.

WRZESIEŃ 2020r. (03.09-30.09.2020)


20 dni x 4,00 zł = 80,00 zł   –  dla uczniów kl. I-V SPS
20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł   –    dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

.

O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

.

Wszelkie bieżące informacje dot. posiłków oraz druk deklaracji znajdują się w zakładce posiłki: https://zss.czluchow.org.pl/organizacja/posilki/.