Duet wokalny Marta Wdowczyk oraz Damian Krajewski brali udział w obchodach Dni Kultury Francuskiej. Uczniowie 21.10. uświetnili swoim występem obchody 30 rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Francuskiej w Chojnicach. W kolejnym dniu brali udział w Konkursie Piosenki Francuskiej w Człuchowie zdobywając II nagrodę. W tym samym dniu wystąpili na galowym koncercie Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Francuskiej. Dnia 23.10. duet brał udział w koncercie "Mam Talent" organizowanym przez Bramę Pomorza w Chojnicach.

Czytaj więcej...

Według Honor CourageCommitment dziennie średnio 22 żołnierzy odbiera sobie życie. Z zespołem stresu pourazowego nie radzą sobie weterani wojenni na całym świecie. Akcja "22 challenge" to symbol jedności z weteranami i żołnierzami, którzy polegli na froncie.

Czytaj więcej...

W poniedziałek, po raz kolejny nasi uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej Sportowej wzięli udział w akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. Organizatorem tego wydarzenia jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w której czynnie uczestniczymy. Celem wydarzenia było wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. Zadaniem uczestników było włączenie się w ciągu pół godziny do wykonania resuscytacji na fantomie. 
Jesteśmy bardzo dumni z uczestników, że z dużym zaangażowaniem włączyli się wraz z nauczycielami do akcji. Uczniowie udowodnili, jak ważna jest umiejętność przywracania czynności serca. Gratulujemy !

Czytaj więcej...