Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2018 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy. Stowarzyszenie przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi .

Szczegóły http://stowarzyszenie.czluchow.org.pl/

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

27 sierpnia 2018 (poniedziałek)  godz. 9.00 - J. ANGIELSKI

28 sierpnia 2018 (wtorek)  godz. 9.00 - J. POLSKI

29 sierpnia 2018 (środa)  godz. 9.00  - GEOGRAFIA,  MATEMATYKA

 

EGZAMIN POPRAWKOWY MATURALNY

21 sierpnia 2018 r. (wtorek)   godzina 9.00

Stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia przyznawane przez Powiatowy Fundusz Stypendialny z siedzibą w Starostwie Powiatowym
w Człuchowie

Warunki otrzymania stypendiów naukowego i za szczególne osiągnięcia przyznawane są zgodnie z regulaminem przyznawania tych stypendiów (można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia - stowarzyszenie.czluchow.org.pl ), gdzie znajdują się także druki wniosków. Osoby zainteresowane otrzymaniem któregoś z tych stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek (do pozyskania wyłącznie on-line) wraz z załącznikami w budynku Starostwa Powiatowego w Człuchowie ( Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1,  I piętro, pokój nr 206) w terminie od 3 września do 14 września 2018 r. w każdy poniedziałek lub środę w godz.10.00 – 13.00. Powiatowy Fundusz Stypendialny prosi o ścisłe przestrzeganie terminów i kryteriów zamieszczonych w Regulaminach przyznawania stypendiów. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.